Nieuwsoverzicht

Einde inventarisatieperiode Westerveld

InternetGemeente Westerveld heeft van februari tot en met juli 2014 een inventarisatie laten uitvoeren naar de behoefte aan snel(ler) internet. Iedere inwoner en ondernemer kon op deze site een inventarisatieformulier invullen. De inventarisatieperiode is nu afgelopen. Voor meer informatie (over het vervolg) kunt u terecht bij de gemeente Westerveld: www.gemeentewesterveld.nl of op de website www.westerveldopglas.nl.

Heeft u zich in deze periode niet aangemeld maar wilt u wel graag uw behoefte aan sneller internet kenbaar maken? Dan kunt u terecht op de landelijke pagina OpGlas.nl. Hier kunt u ook het inventarisatieformulier invullen. Uw aanmelding wordt dan niet meer meegenomen in het onderzoek van de gemeente Westerveld, maar wordt wel verzameld in de database van OpGlas.nl.