Nieuwsoverzicht

Groningen steekt 40 miljoen in snel internet

In: Buitengebied, Internet

Groningen steekt 40 miljoen in snel internet buitengebied

Groningen steekt 40 miljoen in snel internet buitengebied

De provincie Groningen, de Economic Board Groningen (EBG) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) stellen samen een regeling van 40 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van snel internet in de provincie Groningen. De provincie Groningen stelt 30 miljoen euro beschikbaar in de vorm van een lening en de EBG en de NCG elk 5 miljoen in de vorm van een subsidie. De subsidie is speciaal bedoeld voor de negen gemeenten in het aardbevingsgebied.

De regeling is toegankelijk voor marktpartijen en bewonersinitiatieven die voor een groot aantal adressen tegelijk snel internet in de provincie willen aanleggen. Naar schatting hebben op dit moment 14.000 adressen in de provincie nog geen toegang tot snel internet. Daarbij gaat het zowel om particulieren als bedrijven. Door de hoge investeringskosten van snel internet in buitengebieden is het voor telecomaanbieders niet rendabel om dit in het buitengebied aan te leggen.

Eerste provincie met overal snel internet
Met het beschikbaar stellen van 40 miljoen euro willen de drie betrokken partijen bereiken dat eind 2018 alle inwoners van de provincie kunnen beschikken over snel internet. Groningen is dan de eerste provincie in Nederland waar alle bewoners beschikken over snel internet. Door ook in het buitengebied snel internet aan te bieden, blijft de hele provincie een aantrekkelijke plek om te wonen en te werken. Gedeputeerde Patrick Brouns is blij met de komst van de regeling voor snel internet. "Snel internet is onmisbaar voor een goed ondernemersklimaat in onze provincie. Het is een belangrijke voorwaarde om werkgelegenheid voor Groningen te behouden."

Impuls voor bedrijfsleven en onderwijs
Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders stelt de middelen beschikbaar vanuit het programma ‘Kansrijk Groningen’: “Met deze regeling kunnen de Groningers in het aardbevingsgebied profiteren van snel internet, een belangrijke voorziening waarmee we een impuls geven aan het gebied”. Ook directeur Marco Smit van Economic Board Groningen is zeer te spreken over de regeling. "We zijn blij dat alle bedrijven in Noord-Groningen nu kunnen worden aangesloten op snel internet en dat de regio mede hierdoor een aantrekkelijke plek wordt voor ondernemers om zich te vestigen. Daarbij denken we ook aan scholieren en studenten want zij zijn de ondernemers van morgen.”


OpGlas Scan
Klaar voor de toekomst met glasvezel? Doe NU de OpGlas Scan!
Postcode Check